Rhoi cymorth i’ch busnes chi i ffynnu

Croeso i Glwb Byd Busnes RhCT

Mae Clwb Byd Busnes Rhondda Cynon Taf (RhCT) yn gweithredu o Dde Ddwyrain Cymru. Mae i’r clwb awyrgylch anffurfiol a chroesawgar ac mae e’n rhoi’r cyfle ichi gwrdd â phobl newydd, sefydlu rhwydweithiau ehangach a chynyddu’ch cyfleoedd busnes.

Ymunwch â’n clwb a manteisio ar ystod o weithdai rhyngweithiol, seminarau sy’n berthnasol i’ch anghenion busnes a chyflwynwyr gwybodus sy’n amlinellu’r arfer orau busnes.

Cliciwch yma i weld uchafbwyntiau Cinio Mawreddog Clwb Byd Busnes

Y Newyddion Diweddaraf

Heritage Skills Taster Event - Ynysangharad Park 10th October
Heritage Skills Taster Event - Ynysangharad Park 10th October Do you work in the construction industry or just have an interest in learning more about traditional heritage skills? if yes we have the event for you. 16 Medi 2014

Rhagor o newyddion

Achlysuron

How To Create Great Business Opportunities Through Networking
How To Create Great Business Opportunities Through Networking Are you one of those people who hear the words ‘networking event’ and cringe? Does it scare you? Do you find it a waste of time? Do you disagree with those who say it’s one of the most valuable tools for creating referrals and leads? come along and find out more. 23 Medi 2014

More events >>