Rhoi cymorth i’ch busnes chi i ffynnu

Croeso i Glwb Byd Busnes RhCT

Mae Clwb Byd Busnes Rhondda Cynon Taf (RhCT) yn gweithredu o Dde Ddwyrain Cymru. Mae i’r clwb awyrgylch anffurfiol a chroesawgar ac mae e’n rhoi’r cyfle ichi gwrdd â phobl newydd, sefydlu rhwydweithiau ehangach a chynyddu’ch cyfleoedd busnes.

Ymunwch â’n clwb a manteisio ar ystod o weithdai rhyngweithiol, seminarau sy’n berthnasol i’ch anghenion busnes a chyflwynwyr gwybodus sy’n amlinellu’r arfer orau busnes.

Cliciwch yma i weld uchafbwyntiau Cinio Mawreddog Clwb Byd Busnes

Y Newyddion Diweddaraf

Educ8 Training
Jobs Growth Wales This Welsh Government funded programme is designed to help young people gain a 6 month paid work placement with the aim of them progressing into sustainable employment once the six months come to an end. 29 Hydref 2014

Rhagor o newyddion

Achlysuron

Employment Law and Health & Safety with Peninsula Business Services
Employment Law and Health & Safety with Peninsula Business Services In this ever improving economic climate, it is more important than ever to dedicate time to grow and expand your business. At this short event let us demonstrate how you can achieve this through increased employee engagement and productivity. 12 Tachwedd 2014

More events >>