Rhoi cymorth i’ch busnes chi i ffynnu

Croeso i Glwb Byd Busnes RhCT

Mae Clwb Byd Busnes Rhondda Cynon Taf (RhCT) yn gweithredu o Dde Ddwyrain Cymru. Mae i’r clwb awyrgylch anffurfiol a chroesawgar ac mae e’n rhoi’r cyfle ichi gwrdd â phobl newydd, sefydlu rhwydweithiau ehangach a chynyddu’ch cyfleoedd busnes.

Ymunwch â’n clwb a manteisio ar ystod o weithdai rhyngweithiol, seminarau sy’n berthnasol i’ch anghenion busnes a chyflwynwyr gwybodus sy’n amlinellu’r arfer orau busnes.

Cliciwch yma i weld uchafbwyntiau Cinio Mawreddog Clwb Byd Busnes

Y Newyddion Diweddaraf

Educ8 Training
Jobs Growth Wales This Welsh Government funded programme is designed to help young people gain a 6 month paid work placement with the aim of them progressing into sustainable employment once the six months come to an end. 29 Hydref 2014

Rhagor o newyddion

Achlysuron

RCT Meet the Buyer
RCT Meet the Buyer Are you a local business and looking for new business opportunities? Talk to the buyers and find out how public sector organisations purchase operational goods and services. 26 Tachwedd 2014

More events >>